Wednesday, February 26, 2014

KOMPONEN PERLINDUNGAN PAPAN SUIS UTAMA (PSU)

KOMPONEN PERLINDUNGAN PAPAN SUIS UTAMA (PSU)
Alatubah Arus
Alatubah arus menggunakan prinsip alatubah untuk mendaptkan arus yang kecil dan sesuai
dengan komponen-komponen lain perlindungan supaya ianya bersaiz kecil, murah dan pratikal.
 Ia diletakkan dipalang bus utama untuk mengukur arus yang mengalir. Arus yang lebih kecil
tetapi dengan nisbah tertentu akan keluar dari bahagian secondary dan masuk ke geganti.
Bahagian primary adalah palang bus itu sendiri. Satu alatubah arus diperlukan untuk setiap fasa
dan neutral.
 Arus yang dikeluarkan oleh alatubah arus ialah 5A maksima tanpa mengira nilai arus pada
pimary.
Beban alatubah arus hendaklah sekurang-kurangnya 15VA

Jenis Alatubah Arus

1.         Jenis perlindungan (protection CT)

2.         Jenis pengukuran (measurement/potential CT)


Jenis perlindungan (protection CT)Jenis pengukuran (measurement/potential CT)

Alatubah Arus (CT) dipasang pada bus-bar.

Klas yang terdapat ialah dari 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 dan 5. Klas 0.1 adalah yang paling tinggi ketepatannya dan harganya mahal. Klas 5 adalah yang paling kurang ketepatannya, selalunya untuk bacaan anggaraan sahaja.

Bekalan disambung di lilitan utama dan lilitan pendua disambungkan pada jangka-jangka pengukuran. Disebabkan bas-bar menjadi lilitan utama, pengubah arus hendaklah di tebatkan untuk menahan sistem voltan. Penebat ini adalah dari 'resin bonded paper' atau 'cast resin'


·         Pengubah-pengubah arus dikelaskan dalam 6 katagori:-
  • i)    AL       -           Ujian ketepatan (precision testing)
  • ii)   AM      -           Untuk jangka - jangka gred ketepatan (precision grade  meters)
  •                                kepada B.S.S. 37
  • iii)  BM dan CM -   Untuk jangka-jangka gred perdagangan kepada B.S.S. 37
  • iv)  C         -           Pengukuran perindustrian am
  • v)   D         -           Pengukuran 'approximate'


q  Rated Ip: 50,100,150,200,250,300,400,500,600,800,1200
q  Standard Is: 1,2,5
q  Standard output(VA):2.2,7.5,10,15,30
q  Standard class (accuracy limit): 5P,10P
q  Standard composite error factor:5,10,15,20,30

  Tanggungan atau ‘burden’ adalah nilai galangan litar pendua luar dan ditakrifkan dalam ohm (atau voltan-ampiar pada kadaran arus pendua) pada angkadar kuasa yang berkaitan.
   Jika pengubah arus dikadarkan 7.5 VA maka dengan menggunakan formula.
Tanggungan Va=              I2Z
Galangan, Z        =      7.5     =3 ohm
                           5 x 5 

n  Andaikan setiap gelung arus jangka mempunyai kejatuhan VA sebanyak 1 VA, saiz dawai 2.5mm2 digunakan dan mempunyai kejatuhan voltan sebanyak 17 mV per ampiar per meter; oleh itu pada arus 5A, kejatuhan VA per meter ialah 0.017 x 5 x  5  = 0.425 VA. Jika pengubah arus 7.5 VA digunakan , maka jarak maksima yang dibenarkan dari pengubah arus ke jangka ialah :-

                        7.5 – (4 x 1)         =   8.2 m
                             0.425

                    Dari perkiraan di atas, kejatuhan VA yang disebabklan oleh sambungan dalam jangka bolehlah diabaikan (negligible).
                Di dalam perkiraan kendalian pengubah arus, terdapat 2 tanggungan atau 'burden' digunakan iaitu 7.5 VA dan 15 VA.

CARA TENTUKAN SAIZ PENGUBAH ARUS

katakan lah Z = 0.1 ohm


VA=I2R
        =(5X5)X0.1
         =2.5VA

RELAY + WIRING
3.0VA + 2.5VA=5.5VA
MAKA PILIH CT  7.5VA


Alatubah Arus Teras Seimbang (balanced core)    
(Z CT)


Alatubah arus jenis ini akan mengesan arus tidak seimbang dalam pemasangan tiga fasa. Semua pengalir fasa dan pengalir neutral akan melalui dalam satu alatubah arus ini sahaja. Ia digunakan untuk membekalkan arus kepada Earth Leakage Relay (ELR)
Monday, April 9, 2012

MOTOR CONTROL OVERLOAD SETTING

Geganti beban lampau   / (Overload relay)

Ø  Setiap geganti beban lampau dilengkapkan dengan kadaran arus mengikut keupayaanya.

Ø  Julat yang hendak dipilih mestilah bersesuaian dengan arus beban penuh sesebuah motor.

Ø  Nilai arus yang hendak disetkan mestilah lebih daripada 125% daripada arus beban penuh sesebuah motor.

Pengiraan bagi menentukan kadaran beban lampau

Sebuah motor elektrik 3 fasa mempunyai kadaran 3 k.k disambung pada bekalan 415V, 50 Hz dengan angkadar kuasa 0.8. Berapakah nilai yang perlu disetkan pada geganti beban lampau yang sesuai untuk melindungi motor tersebut?.P  =  Ö3 x VI cos q   ( Formula kuasa masukan )
IL  =     __ P______
          Ö3 x VL cos q
 IL  =        3 x 746_____
                Ö3 x 415 x 0.8
               =   3.89 Amp 

I setting  =  1.25 x 3.89

Jadi setting beban lampau =  4.86 Amp